La aniversarea de 15 ani, îți oferim gratuit un raport detaliat pentru creșterea performanței infrastructurii IT.

Amenințările și întreruperile IT afectează fiecare industrie și vin sub diferite forme, cum ar fi fraudarea datelor, amenințările externe și problemele operaționale.

Aceste riscuri și necesitatea unui grad înalt de securitate sporesc nevoia de audituri IT pentru a verifica performanța sistemelor IT ale entităților și pentru a reduce probabilitatea și impactul amenințărilor și perturbărilor tehnologice.

În cadrul auditului, vom verifica sistemele și aplicațiile pentru a stabili dacă ele sunt adecvate, eficiente și controlate corespunzător pentru a asigura validitatea, fiabilitatea, oportunitatea și securitatea intrărilor, procesării și ieșirilor la toate nivelurile de activitate a sistemului.

Auditul acoperă și aspectele client/server, telecomunicații, intranet și extranet pentru a verifica dacă controlul telecomunicațiilor este setat de o manieră potrivită.

Contactează-ne acum și beneficiază de un audit IT complex !