RECLAMAȚII ȘI SUGESTII

Prin prezenta forma de contact, compania Rapid Link SRL reglementează procedura de examinare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali clienţi ai SC „Rapid Link” SRL (persoane fizice sau juridice) privind serviciile de telecomunicaţii electronice furnizate. Termenul de examinare a reclamațiilor este de 14 zile lucrătoare.

Reclamaţiile pot fi depuse și în una din următoarele forme:

  • Prin expedierea unei scrisori la adresa: or. Chişinău, str. Gh. Asachi 71/7, MD-2028, SC “Rapid Link” SRL
  • Prin expedierea unui mesaj prin poşta electronică (e-mail), la adresa : office@rapidlink.md
  • Prin apel telefonic la numărul (022) 820 820, care se deservește 24/7.
  • Prin fax la numarul (022) 820 831.